Szkolenia drogą po nowy zawód

Rozpoczęcie zajęć z kursu „Kosmetyczka” w miejscowości Radziłów

Serdecznie informujemy o rozpoczęciu zajęć ze szkolenia pt. „KOSMETYCZKA”w miejscowości Radziłów gm. Radziłów w Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14 Zajęcia odbywać będą…

Rozpoczęcie zajęć z kursu „Cukiernik” w miejscowości Szumowo gm. Szumowo

Serdecznie informujemy o rozpoczęciu zajęć ze szkolenia pt. „CUKIERNIK” w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. XXX-lecia 2, 18-305 Szumowo Zajęcia odbywać będą się…

Rozpoczęcie zajęć z kursu „Asystent do spraw księgowości” w miejscowości Sielc, 17-120 Brańsk

Serdecznie informujemy o rozpoczęciu zajęć ze szkolenia pt. „ASYSTENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI” w Świetlicy Wiejskiej w Sielcu, 18-120 Brańsk Zakończenie szkolenia nastąpi…

Rozpoczęcie zajęć z kursu „Opiekunka środowiskowa” w miejscowości Drogoszewo gm. Miastkowo

Serdecznie informujemy o rozpoczęciu zajęć ze szkolenia pt. „OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA” w Budynku byłej szkoły w Drogoszewie, ul. Szkolna 7, 18-413 Miastkowo Zakończenie szkolenia nastąpi…

Rozpoczęcie kursu „Cukiernik” w miejscowiści Suraż gm. Suraż

Serdecznie informujemy o rozpoczęciu zajęć ze szkolenia pt. „CUKIERNIK” w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Bielska 4, 18-105 Suraż Zajęcia odbywać będą…

Rozpoczęcie zajęć z kursu „Cukiernik” w miejscowości Brzózki Markowizna gm. Wysokie Mazowieckie

Serdecznie informujemy o rozpoczęciu zajęć ze szkolenia pt. „CUKIERNIK” w miejscowości Wysokie Mazowieckie gm. Wysokie Mazowieckie Zajęcia odbywać będą się w okresie…

Rozpoczęcie zajęć „Kierowca samochodu ciężarowego – (prawo jazdy kat. C)” dla grupy II w miejscowości Wysokie Mazowieckie

Serdecznie informujemy o rozpoczęciu zajęć ze szkolenia pt. „KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO – (PRAWO JAZDY KAT. C)” dla grupy II w miejscowości Wysokie…

Rozpoczęcie zajęć „Kierowca operator wózków jezdniowych” w miejscowości Brzóski Markowizna

Serdecznie informujemy iż od 23.09.2013r. rozpoczynają się zajęcia z kursu pt. „KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH” w miejscowości Brzóski Markowizna w gm.…

Rozpoczęcie zajęć „Kierowca samochodu ciężarowego – (prawo jazdy kat. c)” w miejscowości Wysokie Mazowieckie

Serdecznie informujemy o rozpoczęciu zajęć ze szkolenia pt. „KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO – (PRAWO JAZDY KAT. C)” w miejscowości Wysokie Mazowieckie gm. Wysokie…

„Kosmetyczka” rozpoczęcie zajęć w miejscowości Brzóski Markowizna

Serdecznie informujemy o rozpoczęciu zajęć ze szkolenia pt. „KOSMETYCZKA” w miejscowości Brzóski Markowizna gm. Wysokie Mazowieckie. Zajęcia odbywać będą się w…

Cel projektu:

Przygotowanie 300 rolników i domowników z terenu województwa podlaskiego do marca 2014 roku do podejmowania nowych aktywności zawodowych poprzez zdobycie kwalifikacji ułatwiających znalezienie dodatkowego, pozarolniczego źródła dochodu.

Uczestnicy projektu:

W projekcie mogą uczestniczyć rolnicy i ich domownicy ubezpieczeni w KRUS, zamieszkujący w województwie podlaskim  w miejscowości do 25 tyś. mieszkańców, składający oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

1. rolnik, przez co rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia,

2. domownik, przez co rozumie się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy;

Nabór do projektu prowadzony jest  od 01.11.2012 r. do wyczerpania limitu miejsc

O rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń oraz wielkość gospodarstwa

W projekcie mogą uczestniczyć:
Projekt skierowany jest do osób odchodzących z rolnictwa, spełniających warunki:
1. Mieszkańcy obszarów wiejskich (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców); rolnicy i domownicy rolnika z wyłączeniem emerytów.

Rolnik – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Osoba ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie.

Domownik – osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

2. Osoby mieszkające na terenie woj. podlaskiego
3. Osoby zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą
4. Priorytetowo będą traktowane osoby pochodzące z gospodarstw do 20ha

Dokumenty do pobrania

Wypełnione dokumenty proszę czytelnie podpisać i wraz z zalącznikami wysłać
na adres biura projektu lub dostarczyć osobiście.

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski jest firmą posiadającą kilkuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowy.

Firma „APLIKON” zajmuje się organizacją i prowadzeniem różnego typu szkoleń (firma posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku) oraz profesjonalną, kompleksową obsługą procesu ubiegania się o dotacje unijne i krajowe m.in dla rolników i przedsiębiorców. Świadczone usługi dotyczą:

♦ bezpłatnego doradztwa przy doborze odpowiedniego działania finansującego inwestycję

♦ sporządzanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej: wniosku, biznes planu i pozostałych załączników

♦ zarządzanie projektem

♦ rozliczenia merytorycznego i finansowego dotacji

♦ pozostałych działań związanych z ubieganiem się o środki unijne

♦ organizowanie i realizacja szkoleń

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Zapewniamy nocleg i/lub zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia oraz wyżywienie w czasie jego trwania.
Projekt zakłada:

Indywidualne Poradnictwo zawodowe (2 godz.): obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu. Jego celem jest utwierdzenie lub nabycie wiedzy na temat własnej ścieżki rozwoju zawodowego, w tym prawidłowości wyboru kierunku szkolenia.
Grupowe Warsztaty Rynku Pracy (8 godz.): Ich celem jest przygotowanie do poszukiwania pracy.
Szkolenia przygotowujące do pracy w zawodzie (1 osoba = 1 szkolenie):

 • Krawiec (114 godz.)
 • Kosmetyczka (114 godz.)
 • Rzeźnik – wędliniarz (114 godz.)
 • Florysta (114 godz.)
 • Asystent do spraw księgowości (114 godz.)
 • Cukiernik (114 godz.)
 • Opiekunka środowiskowa (114 godz.)
 • Pracownik biurowy (114 godz.)
  Kierowca operator wózków jezdniowych (67 godz.)
 • Kierowca samochodu ciężarowego – prawo jazdy kat. C (50 godz.) + kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godz.).

Zwrot kosztów dojazdu nie dotyczy szkolenia „Kierowca samochodu ciężarowego – prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona” oraz uczestnicy muszą ponieść we własnym zakresie koszty związane z badaniami lekarskimi dopuszczającymi do uczestniczenia w kursie.

Szkolenia na które został nabór zamknięty oznaczone są kolorem czerwonym oraz zostały przekreślone.

Przed złożeniem kwestionarisza rekrutacyjnego prośimy zapoznać się z regulaminem projektu dostępnym na naszej stronie w zakładce REKRUTACJA

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski

ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax 86 275 44 03; tel kom. 516 056 914, 502 729 541

www.aplikon.com

Szybki kontakt

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki