Zakończenie realizacji kursów z projektu „Pracownik doskonały rozwój kadr powiatu Wysokomazowieckiego”

Dnia 30.06.2013r. zakończono realizację kursów do projektu „Pracownik doskonały rozwój kadr powiatu wysokomazowieckiego”.

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACUJĄCYCH OSÓB DOROSŁYCH

Cel projektu:

Nabycie nowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnej gospodarki do końca czerwca 2013r. przez 180 pracujących osób dorosłych z terenu powiatu wysokomazowieckiego.

Uczestnicy projektu:

Grupą docelową projektu są pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie z własnej inicjatywy spełniające następujące warunki:

a) mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego,

b) osoby o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym w rozumieniu klasyfikacji ISCED (100% uczestników),

c) w szczególności zamieszkujący obszarze gmin wiejskich i/lub gmin miejsko-wiejskich (min. 50% uczestników projektu)

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz wyżywienie w czasie jego trwania.
Przewiduje się organizację szkoleń poza godzinami czasu pracy uczestników.

Projekt zakłada

1. Poradnictwo zawodowe (2godz.): obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu. Jego celem jest utwierdzenie lub nabycie wiedzy na temat własnej ścieżki rozwoju zawodowego, w tym prawidłowości wyboru kierunku szkolenia.

2. Szkolenia przygotowujące do pracy w zawodzie (1 osoba = 1 szkolenie):

Kierowca samochodu ciężarowego kat. C+E

(45 godz.) + kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie przewozu rzeczy (140 godz.) – dla osób powyżej 21 roku życia posiadających prawo jazdy kat. C

Kierowca samochodu ciężarowego kat. C

(50 godz.) + kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie przewozu rzeczy (140 godz.) – dla osób powyżej 21 roku życia posiadających prawo jazdy kat. B

Dnia 28.09.2012r. w związku z osiągnięciem 120% zgłoszeń na szkolenie „KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO kat. C + KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA W ZAKRESIE PRZEWOZU RZECZY” nabór zakończono.

Magazynier z obsługą wózka jezdniowego

(127 godz.) – kompleksowe szkolenie w zakresie prowadzenia magazynu z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie.

Sprzedawca

(60 godz.) – kurs nowoczesnego sprzedawcy z modułami do wyboru: obsługa kasy i drukarki fiskalnej; telemarketer; e-handel; przedstawiciel handlowy

Sprzedawca

(60 godz.) – kurs nowoczesnego sprzedawcy z modułami do wyboru: obsługa kasy i drukarki fiskalnej; telemarketer; e-handel; przedstawiciel handlowy

Nabór do projektu prowadzony jest  od 01.08.2012 r.
do 30.04.2013 r. lub do wyczerpania limitu miejsc

O rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z terenów wiejskich i miejsko – wiejskich.

W projekcie mogą uczestniczyć pracujące osoby dorosłe wyrażające chęć podwyższenia swoich kwalifikacji z własnej inicjatywy, spełniające następujące warunki:

– mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego (w szczególności mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich

– osoby o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby  fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Tu pobierz kwestionariusz rekrutacyjny oraz  zaświadczenie o zatrudnieniu.
Możesz wypełnić go ręcznie pobierając plik PDF lub elektronicznie pobierając plik DOC.

Wypełnione  i podpisane dokumenty prosimy złożyć osobiście, lub przesłać listownie dobiura projektu.

LIDER RROJEKTU

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski jest firmą posiadającą kilkuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowy.

Firma „APLIKON” zajmuje się organizacją i prowadzeniem różnego typu szkoleń (firma posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku) oraz profesjonalną, kompleksową obsługą procesu ubiegania się o dotacje unijne i krajowe m.in dla rolników i przedsiębiorców. Świadczone usługi dotyczą:

♦ bezpłatnego doradztwa przy doborze odpowiedniego działania finansującego inwestycję

♦ sporządzanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej: wniosku, biznes planu i pozostałych załączników

♦ zarządzanie projektem

♦ rozliczenia merytorycznego i finansowego dotacji

♦ pozostałych działań związanych z ubieganiem się o środki unijne

♦ organizowanie i realizacja szkoleń

www.aplikon.com

PARTNER

KOMP-LEX-BHP OŚRODEK SZKOLENIOWO DORADCZY

ul. Wspólna 46, 18-200 Wysokie Mazowieckie

OŚRODEK OFERUJE USŁUGI  W ZAKRESIE:
– Opracowania ocen ryzyka zawodowego
– Przeprowadzania wszystkich typów szkoleń
– Opracowania regulaminów i instrukcji
– Opracowania dokumentacji BHP i powypadkowej
– Kompleksowej obsługi firm oraz doradztwa w zakresie BHP

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski

ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax 86 275 44 03; tel kom. 516 056 914, 502 729 541

www.aplikon.com

 

Partner:

KOMP-LEX-BHP OŚRODEK SZKOLENIOWO DORADCZY
ul. Wspólna 46, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. 697 100 422

tel. 862752196

Szybki kontakt

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki