Projekt „Szkolenia drogą do lepszej przyszłości”

Okres realizacji projekltu: 01.05.2014 – 31.05.2015 r.

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności 20 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z powiatu wysokomazowieckiego poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych do końca maja 2015 przez 80 ich pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

Definicje:

Mikroprzedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające od 2 do 9 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR

Małe przedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 49 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR

Średnie przedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 249 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR

Kierowca samochodu ciężarowego (prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona)

(15 osób – 190 godz.)

Prawo jazdy kat. C+E

(15 os. – 45 godz.)

Prawo jazdy kat. C+E

(10 os. – 212 godz.)

Operator wózka jezdniowego

(15 os. – 67 godz.)

Operator burt samowyładowczych

(10 os. – 10 godz.)

Obsługa żurawi HDS

(15 os. – 34 godz.)

Doskonalenie technik jazdy – ecodriving

(80 os. – 8 godz.)

Rekrutacja do projektu prowadzona jest od maja do września 2014r. W przypadku osiągnięcia min. 120% zgłoszeń na dane szkolenie Realizator może zakończyć nabór wcześniej.

W projekcie mogą uczestniczyć pracownicy oraz właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadający siedzibę / oddział / filię na terenie powiatu wysokomazowieckiego, prowadzący działalność w branży: budownictwo, transport i gospodarka magazynowa, handel hurtowy i detaliczny wg PKD 2007.

Pracownik lub pracownicy oddelegowani przez przedsiębiorstwo do udziału w projekcie muszą zamieszkiwać na terenie województwa podlaskiego oraz muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w projekcie powinny przekazać do Biura doradczo-szkoleniowego „APLIKON” Marcin Drewnowski kwestionariusz rekrutacyjny.

Do pobrania

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski

ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax 86 275 44 03; tel kom. 516 056 914
e-mail: biuro@aplikon.com

www.aplikon.com

Biuro czynne :

Pn – Pt : 8.00 – 16.00

Szybki kontakt

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki