Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym

Celem projektu było przeprowadzenie szkoleń dla 810 rolników z województwa podlaskiego do końca grudnia 2012r w IV etapach w zakresie doskonalenia zaodowego rolników z zakresu zastosowania komputera i wybranych  programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym. W projekcie mogli uczetniczyć rolnicy, małżonkowie rolników i ich domownicy oraz osoby zatrudnione w rolnictwie, zamieszkujący w województwie podlaskim.

Realizatorzy dziękują instytucjom, które przyczyniły się do prawidłowej realizacji projektu

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ROLNICTWIE

Cel projektu:

Przeprowadzenie szkoleń dla 810 rolników z województwa podlaskiego do końca grudnia 2012r w IV etapach w zakresie doskonalenia zaodowego rolników z zakresu zastosowania komputera i wybranych  programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym.

Uczetnicy projektu

W projekcie mogą uczetniczyć rolnicy, małżonkowie rolników i ich domownicy oraz osoby zatrudnione w rolnictwie, zamieszkujący w województwie podlaskim

Zapewniamy

Materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Szkolenie zawodowe dla osób zattrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Instytucja zarządzająca PROW 2007 – 2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LIDER RROJEKTU

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski jest firmą posiadającą kilkuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowy.

Firma „APLIKON” zajmuje się organizacją i prowadzeniem różnego typu szkoleń (firma posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku) oraz profesjonalną, kompleksową obsługą procesu ubiegania się o dotacje unijne i krajowe m.in dla rolników i przedsiębiorców. Świadczone usługi dotyczą:

♦ bezpłatnego doradztwa przy doborze odpowiedniego działania finansującego inwestycję

♦ sporządzanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej: wniosku, biznes planu i pozostałych załączników

♦ zarządzanie projektem

♦ rozliczenia merytorycznego i finansowego dotacji

♦ pozostałych działań związanych z ubieganiem się o środki unijne

♦ organizowanie i realizacja szkoleń

www.aplikon.com

PARTNER

Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

RZRKiOR w Łomży działa na terenie byłego woj. łomżyńskiego i obejmuje teren powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego, grajewskiego, zambrowskiego oraz wysoko-mazowieckiego.

Jest to organizacja społeczno – zawodowa, która szczególnie w ostatnich latach aktywnie uczestniczy w programach Unijnych. Od 2004 r. zrealizowała samodzielnie 4 duże projekty gdzie zlecającymi byli Fundacja Fundusz Współpracy, FAPA oraz ARIMR w Warszawie. W ramach tych projektów przeszkolono ogółem 4 tys. rolników i mieszkańców wsi. RZRKiOR prowadzi także doradztwo w ramach wykorzystywania funduszy unijnych dla rolników – szczególnie programów rolnosrodowiskowych, a także rozliczenia podatku VAT. Pomaga przy wypełnianiu wniosków obszarowych dla rolników, opracowaniu planów rolnośrodowiskowych i sporządzaniu wniosków o płatność.

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski

ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax 86 275 44 03; tel kom. 516 056 914, 502 729 541

www.aplikon.com

Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

ul. Nowogrodzka 31, 18-400 Łomża
tel. 86 216 31 79, 086 216 30 02; fax 86 216 31 79

Szybki kontakt

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki