Bezpłatne szkolenia z zakresu norm i wymogów wzajemnej zgodności w województwie podlaskim

Biuro doradczo – szkoleniowe APLIKON Marcin Drewnowski zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu  NORM I WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI.

Szkolenia prowadzone będą w okresie od marca 2019r. do sierpnia 2019r.
Czas trwania szkolenia: 7 godzin lekcyjnych (6 zegarowych)
Uczestnikom zapewniamy: wyżywienie oraz materiały szkoleniowe (broszura, wydruk z prezentacji multimedialnej, notatnik, długopis, teczka)
W szkoleniu może uczestniczyć: rolnik, małżonek rolnika, domownik, osoba zatrudniona w rolnictwie
Obszar szkoleń: województwo podlaskie
Planowana liczba uczestników: 1170 osób

Program szkolenia:

Lp.TematykaLiczba godzin lekcyjnych
1. Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance), a płatności bezpośrednie i płatności obszarowe w ramach PROW.
  • Podstawy prawne, instytucje kontrolne
  • Rodzaje płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW
1,0
2.  Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej
  • Normy dobrej  kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
  • Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
  • Ochrona dzikiego ptactwa
 1,0
3.  Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne.  ,0
4  Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii problematycznych takich jak: zgłaszanie zdarzeń, prawidłowe prowadzenie dokumentacji)
  • Identyfikacja i rejestracja zwierząt
  • Zdrowie zwierząt
  • Zdrowotność roślin
  • Bezpieczeństwo pasz
  • Bezpieczeństwo żywności
 1,0
5.  Dobrostan zwierząt   1,0
  Razem liczba godzin: 7,0

Szybki kontakt

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki