Sales master

To cykl szkoleń dedykowanych dla handlowców, sprzedawców oraz pracowników obsługi klienta.

Szkolenia są prowadzone w formie warsztatowej w oparciu o tajniki sprzedaży naturalnej. Duży nacisk kładziemy na dostosowanie tematyki szkolenia do specyfiki branżowej danej firmy. Opracowujemy case study, obalamy mity dotyczące sprzedaży. Pokazujemy co aktualnie działa, a co nie i jak dostosować popularne techniki sprzedaży do własnych potrzeb i wymagań klientów.
Pracujemy nad zidentyfikowaniem i rozwojem kluczowych kompetencji sprzedażowych niezbędnych do wzrostu efektywności sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wyznaczamy benchmark sprzedażowy i proponujemy konkretne działania rozwojowe handlowców.
Na szkoleniu:

  1. Przedstawiamy narzędzia i techniki skutecznej sprzedaży naturalnej
  2. Prezentujemy najnowsze trendy w sprzedaży
  3. Rozwijamy umiejętność mówienia językiem korzyści sprzedaży oraz o opracowujemy prezentację sprzedażową
  4. Uczymy budowania zaufania z klientami
  5. Pokazujemy jak wykorzystać wiedzę o stylach myślenia i działania w sprzedaży
  6. Dzielimy się wiedzą i praktycznym doświadczeniem zawodowym

Szkolenia są prowadzone przez nasz doświadczony zespół trenerski.