Analiza potrzeb rozwojowych

Polega na przeprowadzeniu pogłębionej analizy strategicznej i działań operacyjnych przedsiębiorstwa.

W praktyce jest to rozmowa z właścicielami oraz pracownikami w celu określenia luk kompetencyjnych osób dedykowanych do szkoleń. Na podstawie wniosków z tych rozmów oraz analizy struktury firmy projektuje się usługę szkoleniową skrojoną na miarę indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Diagnoza potrzeb rozwojowych to nieodzowny element poprzedzający proces szkoleniowy. Szczególnie przydaje się firmom z sektora MŚP, które chcą rozwijać kompetencje menadżerskie swoich pracowników i skutecznie realizować strategię firmy. Szczególnie może przydać się firmom które:

  1. Starają się o dofinansowanie na szkolenia w ramach Akademii Menadżera MŚP (jest to jeden z etapów)
  2. Chcą właściwie określić kierunek działania i rozwoju firmy
  3. Są w procesie zmian / restrukturyzacji
  4. Chcą zoptymalizować swoją strategię biznesową i konkurencyjność
  5. Potrzebują świeżego spojrzenia na firmę z perspektywy zewnętrznego eksperta

Analizy przeprowadza doświadczona trenerka biznesu Anna Krupińska.