ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax: 86 275 44 03, e-mail: biuro@aplikon.com

Przydatne adresy

 

 
 
 

 

 

   
   
   
   
   
PROW 2014-2020
Ogłoszono nabór wniosków o przyznanie pomocy
oraz zasady udzielania wsparcia na operacje typu
"Wsparcie dla rolników którzy zdecydują się przekazać swoje gospodarstwa"
w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".
finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

NABÓR ROZPOCZYNA SIĘ OD 11 WRZEŚNIA I TRWAĆ BĘDZIE DO 10 PAŹDZIERNIKA 2016R.      WIĘCEJ >>>>

 
 
Ogłoszono nabór wniosków o przyznanie pomocy
oraz zasady udzielania wsparcia na operacje typu
"Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN"
w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych"
finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

NABÓR ROZPOCZYNA SIĘ OD 10 LUTEGO I TRWAĆ BĘDZIE DO 10 MARCA 2016 R.      WIĘCEJ >>>>

Ogłoszono nabór wniosków o przyznanie pomocy
oraz zasady udzielania wsparcia na operacje typu
"Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania
"Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych"
finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wnioski o przyznanie pomocy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała 

od 19 października do 17 listopada 2015 r. 

Wsparcie będzie  można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ;

  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;

  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł

    NABÓR ZAKOŃCZONY