Harmonogram udzielanego wsparcia w Projekcie:
1. Rekrutacja uczestników do projektu:
2. Realizacja poradnictwa zawodowego
3. Realizacja pośrednictwa pracy

4. Realizacja szkoleń zawodowych

  • Spawacz metodą MAG
  • Kierowca samochodu ciężarowego
  • Kurs komputerowy ECDL Profile DIGCOMP

5. Harmonogram STAŻE

6. Harmonogram SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE