Biuro doradczo - szkoleniowe "APLIKON" Marcin Drewnowski w Wysokiem Mazowieckiem, jako realizator projektu "Oda do młodości" nr WND-POWR.01.02.01-20-0025/15 zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie szkolenia "SPAWACZ METODA MAG"

 Zapytanie ofertowe

 

 

___________________________________________________________________________________

Biuro doradczo - szkoleniowe "APLIKON" Marcin Drewnowski ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie w związku z realizacją projektu„Oda do młodości”  dofinansowanego z Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym zgodnym z zasadą konkurencyjności dotyczącym organizacji i przeprowadzenia szkolenia Kierowca samochodu ciężarowego dla grupy 10 osób składającego się z modułów: prawo jazy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona.

 

 Zapytanie ofertowe

  Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy

 Zalacznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

 Zalacznik nr 3 Materiały szkoleniowe i dydaktyczne

 Zalacznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy

 Zalacznik nr 5 Wykaz zrealizowanych szkoleń

 Zalacznik nr 6 Kalkulacja cenowa