Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od 01.03.2016r. do 30.09.2016r.

 

Osoby, które spełniają kryteria uczestnictwa w projekcie „Oda do młodości” i chcą wziąć w nim udział proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przekazanie go do biura projektu. Na ich podstawie utworzona zostanie lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

O kolejności na liście uczestników i liście rezerwowej decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

  • wiek do 25 roku życia: 4 pkt
  • niepełnosprawność: 4 pkt
  • niskie kwalifikacje (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie): 2 pkt
  • zamieszkanie na terenie wiejskim: 1 pkt

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pod uwagę zostanie wzięta kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie poinformowani drogą pocztową, telefoniczną lub przez e-mail.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu

DO POBRANIA:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

REGULAMIN PROJEKTU

 FORMULARZ REKRUTACYJNY EDYTOWALNY      (dla pakietu OFFICE 97-2003)   (dla pakietu OFFICE 2007 i wyżej)