_________________________________________________

__________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZK/1.2.1/II/2017

w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkolenia "Kierowca samochodu ciężarowego" w powiecie wysokomazowieckim

Biuro doradczo - szkoleniowe "APLIKON" Marcin Drewnowski ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie w związku z realizacją projektu "Oda do młodości"  dofinansowanego z Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym zgodnym z zasadą konkurencyjności dotyczącym organizacji i przeprowadzenia szkolenia Kierowca samochodu ciężarowego w powiecie wysokomazowieckim dla grupy 12 osób składającego się z modułów: prawo jazy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona. 

ZAŁĄCZNIKI

  ZAPYTANIE OFERTOWE 
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 
Załącznik nr 3 WYKAZ REALIZOWANYCH SZKOLEŃ
Załącznik nr 4 WYKAZ WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
Załącznik nr 5 WYKAZ OSÓB
Załącznik nr 6 KALKULACJA CENOWA

 Serdecznie zapraszamy do składania ofert. 

____________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZK/1.2.1/II/2017

w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkolenia "Kierowca samochodu ciężarowego" w powiecie hajnowskim

 

Biuro doradczo - szkoleniowe "APLIKON" Marcin Drewnowski ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie w związku z realizacją projektu "Oda do młodości"  dofinansowanego z Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym zgodnym z zasadą konkurencyjności dotyczącym organizacji i przeprowadzenia szkolenia Kierowca samochodu ciężarowego w powiecie hajnowskim dla grupy 8 osób składającego się z modułów: prawo jazy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona.

ZAŁĄCZNIKI

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 
Załącznik nr 3 WYKAZ REALIZOWANYCH SZKOLу
Załącznik nr 4 WYKAZ WYPOSAŻENIA I URZĄDZEу TECHNICZNYCH
Załącznik nr 5 WYKAZ OSÓB
Załącznik nr 6 KALKULACJA CENOWA

 Serdecznie zapraszamy do składania ofert. 

 ______________________________________________________________________________________