Harmonogram udzielanego wsparcia w Projekcie:
1. Rekrutacja uczestników do projektu:
2. Realizacja poradnictwa zawodowego:
3. Realizacja pośrednictwa pracy:
4. Realizacja szkoleń zawodowych:
* PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI