Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od 24.04.2017r. do 30.11.2017r.

Osoby, które spełniają kryteria uczestnictwa w projekcie „Oda do młodości II” i chcą wziąć w nim udział proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przekazanie go do biura projektu. Na ich podstawie utworzona zostanie lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

Selekcja formularzy rekrutacyjnych prowadzona będzie oddzielnie dla osób biernych zawodowo i osób bezrobotnych. O kolejności na liście uczestników i liście rezerwowej decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

  • brak doświadczenia zawodowego: 4 pkt
  • niskie kwalifikacje (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie): 4 pkt
  • posiadanie doświadczenia zawodowego poniżej 1 roku: 2 pkt

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pod uwagę zostanie wzięta kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie poinformowani drogą pocztową, telefoniczną lub przez e-mail.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

 

DO POBRANIA:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

REGULAMIN PROJEKTU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 FORMULARZ REKRUTACYJNY EDYTOWALNY      (dla pakietu OFFICE 97-2003)   (dla pakietu OFFICE 2007 i wyżej)