ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax: 86 275 44 03, e-mail: biuro@aplikon.com

KONTAKT

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Biuro doradczo – szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski
Ul. Rynek Piłsudskiego 57
18 – 200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax: 86 275 44 03
e-mail: biuro@aplikon.com

BIURO CZYNNE:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 800 – 1600

KONTAKT:

WŁAŚCIEL
MARCIN DREWNOWSKI
e- mail: marcin.drewnowski@wp.pl, md@aplikon.com
tel. kom.  502 729 541
DORADCA ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013
DORADCA ROLNICZY

PAWEŁ WŁOSTOWSKI
e- mail: wlostowski.p@gmail.com
tel. 86 275 44 03, 516 056 914
DORADCA ROLNICZY
DANIEL GODLEWSKI 

Doradztwo finansowe 
Białystok