ZAKOŃCZENIE REALIZACJI SZKOLEŃ PT. "ZASTOSOWANIE KOMPUTERA I WYBRANYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W ZARZĄDZANIU GOSPODARSTWEM ROLNYM"
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI SZKOLEŃ PT.
Serdecznie informujemy o zakończeniu cyklu szkoleń oraz zakończeniu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 

ARCHIWUM