ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax: 86 275 44 03, e-mail: biuro@aplikon.com

WIADOMOŚCI
2017-07-05 00:00:00
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
Poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r.
więcej ...
STRONA GŁÓWNA

kurs_ksiegowosc

 

____________________________________________________________

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby do 30 roku życia:

 

____________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________

Biuro doradczo – szkoleniowe „APLIKON” oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę procesu ubiegania się o dotacje unijne i krajowe w tym:

♦ bezpłatne doradztwo przy doborze odpowiedniego działania, programu finansującego inwestycję,
♦ sporządzanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej: wniosku, biznes planu i pozostałych załączników zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych działań czy funduszy,
♦ możliwość zarządzania projektem za pomocą pełnomocnictwa udzielonego przez klienta, dzięki czemu większość spraw urzędowo – administracyjnych „bierzemy na siebie”,
♦ rozliczenie finansowe i merytoryczne dotacji oraz opracowanie sprawozdań z realizacji projektu,
♦ stała obsługa informacyjno – administracyjna, w tym pomoc w sprawach spornych z instytucją wdrażającą

Firma „APLIKON” oferuje ponadto:
1. Przygotowanie biznes planu do kredytów preferencyjnych, inwestycyjnych i komercyjnych,
2. Wypełnianie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich,
3. Pomiar pól metodą nawigacji satelitarnej GPS,
4. Opracowanie analizy przystosowania gospodarstwa rolnego do standardów i „wymogów unijnych” w tym zasady wzajemnej zgodności (cross compliance), prowadzenie w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach szczególnie narażonych OSN dokumentacji określonej w programie działań wydanym w drodze rozporządzenia przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej
5. Wypełnianie wniosków oraz planu rozwoju na działania: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Płatności dla rolników przekazuących małe gospodarstwa”, „Inwestycje w gospodarstwach położonych na OSN”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Rozwój usług rolniczych”, „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”
6. Doradztwo odnośnie możliwości „przejścia na VAT”, w tym sporządzanie indywidualnych kalkulacji opłacalności,
7. Wypełnianie wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposarzenie stanowiska pracy dofinasowanego przez Powiatowe Urzędy Pracy,
8. Prwadzenie dokumentacji księgowej dla rolników i przedsiębiorców
9. Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin systemem naziemnym,
10. Bezpłatne szkolenia specjalistyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej,
11. Doradztwo w zakresie zamówień publicznych dla MŚP.

Współpracujemy z:
1. dealerami maszyn i urządzeń rolniczych
2. projektantami i kosztorysantami
3. bankami
4. wykonawcami robót budowlanych
5. prawnikami
6. organizacjami rolniczymi
7. rolnikami i przedsiębiorcami

_______________________________________________________________________________________